Název: (Re)prezentace žen v magazínech Ona dnes a Xman
Další názvy: (Re)presentation of women in magazines Ona Dnes and Xman
Autoři: Železná, Eva
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Sloboda, Zdeněk
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19628
Klíčová slova: gender;genderové stereotypy;média
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;gender stereotypes;media
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývala analýzou webových magazínů Ona Dnes a Xman. Celá analýza byla prováděna z perspektivy genderu a sledovala, zda se genderové stereotypy prolínaly analyzovanými webovými magazíny, a pokud ano, tak jakým způsobem se projevovaly. Analýza byla rozdělena na kvalitativní a kvantitativní část, pro obě části byla využita metoda obsahové analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis dealt with the analysis of web magazines Ona Dnes and Xman. The entire analysis was conducted from the perspective of different genders and investigated whether gender stereotypes were a significant factor in the analyzed web magazines and if so, how did they manifest. The analysis was divided into quantitative and qualitative parts, and content analysis was used for both.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Eva_Zelezna.pdfPlný text práce566,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Zelezna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce114,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Zelezna-op.pdfPosudek oponenta práce49,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-zelezna.JPGPrůběh obhajoby práce52,12 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.