Title: (Re)prezentace žen v magazínech Ona dnes a Xman
Other Titles: (Re)presentation of women in magazines Ona Dnes and Xman
Authors: Železná, Eva
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Sloboda, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19628
Keywords: gender;genderové stereotypy;média
Keywords in different language: gender;gender stereotypes;media
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývala analýzou webových magazínů Ona Dnes a Xman. Celá analýza byla prováděna z perspektivy genderu a sledovala, zda se genderové stereotypy prolínaly analyzovanými webovými magazíny, a pokud ano, tak jakým způsobem se projevovaly. Analýza byla rozdělena na kvalitativní a kvantitativní část, pro obě části byla využita metoda obsahové analýzy.
Abstract in different language: This bachelor's thesis dealt with the analysis of web magazines Ona Dnes and Xman. The entire analysis was conducted from the perspective of different genders and investigated whether gender stereotypes were a significant factor in the analyzed web magazines and if so, how did they manifest. The analysis was divided into quantitative and qualitative parts, and content analysis was used for both.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Eva_Zelezna.pdfPlný text práce566,56 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zelezna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce114,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zelezna-op.pdfPosudek oponenta práce49,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zelezna.JPGPrůběh obhajoby práce52,12 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.