Title: Obraz bezdomovců v lokálním tisku
Other Titles: Image of homeless people in local press
Authors: Holá, Barbora
Advisor: Kalvas, František
Referee: Dirga, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19629
Keywords: bezdomovectví;bezdomovci;lokální média;mediální obsah;mediální obraz;sémiotická analýza;konstrukce obsahu
Keywords in different language: homelessness;homeless;local press;media content;media image;semiotic analysis;construction content
Abstract: Bakalářská práce "Obraz bezdomovců v lokálním tisku" se zabývá pohledem médií na problematiku bezdomovectví. Je zaměřena na analýzu článků a jejich znaků a interpretaci významů. Cílem této práce je rozklíčování mediovaných obsahů článků. Články jsou vybrány z online verze Plzeňského deníku. Metodickým přístupem práce je sémiotická analýza obsahu. Jedná se o kvalitativní přístup k obsahové analýze. Pomocí této analýzy práce odhaluje významy mediálních sdělení.
Abstract in different language: This bachelor thesis "Image of homeless people in local press" deals with local media's view of the issue of homelessness. It is focused on the analysis of articles, their signs and interpretation of meaning. Aim of this thesis is to identify media statements. Articles were taken from an online source of the Pilsen region newspaper. Methodological approach of work is semiotic analysis. It is qualitative approach to analyze the content. Using this analysis, the thesis reveals the meanings of media messages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hola_Barbora.pdfPlný text práce897,74 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hola Barbora_vedouci.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Hola Barbora-oponent.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-hola.JPGPrůběh obhajoby práce58,01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.