Title: Představy a očekávání studentů sociologie
Other Titles: Ideas and Expectations of Students of Sociology
Authors: Vovsová, Kateřina
Advisor: Jeřábek, Hynek
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19637
Keywords: vzdělání;sociologie;motivace;aspirace;zaměstnání;představy studentů;smíšený výzkum
Keywords in different language: education;sociology;motivation;aspiration;employment;student's ideas;mix method
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jaké mají studenti sociologie v Plzni a v Praze představy a očekávání o studiu tohoto oboru. Pro svůj výzkum jsem zvolila smíšený design výzkumu. S magisterskými studenty sociologie byly provedeny rozhovory. S bakalářskými studenty prvního a druhého ročníku sociologie bylo provedeno dotazníkové šetření. Zajímala jsem se hlavně o to, proč šli jedinci studovat sociologii, co je k tomu vedlo a jaké představy a očekávání měli při nástupu studia. Dále jsem zjišťovala, jaké mají studenti představy o uplatnění na trhu práce s oborem sociologie. Magisterští studenti navíc hodnotili své bakalářské studium a studium sociologie celkově.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is to determine what the students of sociology in Pilsen and Prague expectations and ideas about this field of study. In my thesis I used a method that is based on the principle of mixed research design. Master's sociology students were interviewed. To students in their first and second year of bachelor's degree was conducted survey. In my research I focused mainly why students go to study sociology, what motivated them and what ideas and expectations were at the entering to the study. Next I focused on expectations regarding the labour market with the field of sociology. Master's students evaluated their bachelor's degree and study of the sociology overall.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vovsova_DP_2015.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vovsova_vedouci-DP.docPosudek vedoucího práce36 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-vovsova_op.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Vovsova.JPGPrůběh obhajoby práce67,01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.