Název: Využití krátkých videí ve výuce anglického jazyka
Další názvy: Using short video clips in English language teaching
Autoři: Marková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19663
Klíčová slova: krátká videa;dovednosti;dospělý student;výuka jazyků;technologie;nástroj;rozvíjet;zábavnost;užitečnost;aktivita;porozumění;poslech;čtení;psaní;mluvení;osvojování jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: video;language teaching;skills;listening;comprehension;reading;writing;speaking;teaching tool;activity;enjoyable;useful;technology;develop;adult learner;language acquisition
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem využití krátkých videí ve výuce anglického jazyka. Teoretická část poskytuje odpověď na otázku, proč jsou videa v době rychle se rozvíjející a stále se zdokonalující technologie poutavým prvkem, a mohou být považována za významný nástroj při výuce anglického jazyka. Diplomová práce se zde dále zabývá jednotlivými dovednostmi, které aktivity, založené na práci s krátkými videi, rozvíjejí. V závěru teoretické části je uvedeno (v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi) čím je dospělý student specifický, a jaké výhody a úskalí skýtá práce s ním. V praktické části diplomové práce je prezentována výzkumná část, jenž byla součástí pilotážního testování nově vypracovaného výukového programu. Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření a jeho hlavním cílem bylo zjistit, které z testovaných aktivit, zaměřených na různé dovednosti, byly z pohledu dospělého studenta anglického jazyka shledány nejužitečnějšími. Druhým sledovaným prvkem šetření byla zábavnost těchto aktivit. Výsledky přinesly zajímavé zjištění, že hodnocené aktivity se zásadně neliší, s ohledem na sledované prvky. Z analýzy výsledků lze však usuzovat, že určujícími faktory pro studenty a jejich práci s krátkými videi, jsou rozmanitost souvisejících aktivit, jejich střídání a zaměření na jednotlivé dovednosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis concerns itself with using short video clips in teaching English language. It provides an answer to the question why the videos are regarded as an engaging element, and can be seen as a powerful teaching tool in the world of advancing technology. Additionally, it analyzes individual skills that can be developed by using short videos in lessons and specifies characteristics of adult learners in comparison to other age categories. The associated research was carried out through questionnaires during a piloting of an online educational program and its consequent evaluation. The main objective of the study was to determine which of the tested activities, focused on different skills, were found the most useful and the most enjoyable from the perspective of an adult language student. The results yielded interesting findings that evaluated activities do not differ significantly with respect to the monitored elements. Based on the presented results, it may be concluded that the determining factors are the diversity of the related activities, their shuffle and the focus on individual skills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
thesis - final. pdf.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Markova - pos. ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce598,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Markova - pos. opon JQ0001.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Markova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce511,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.