Title: Stanovení vápníku v mléce
Other Titles: Determination of calcium in milk
Authors: Krabcová, Michaela
Advisor: Hrdlička, Jan
Referee: Richtr, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19708
Keywords: mléko;vápník;mléčné výrobky;vápník ve výživě;komplexometrická titrace;manganometrie
Keywords in different language: milk;calcium;dairy products;calcium in the diet;complexometric titration;manganometric
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na mléko a v něm obsažený vápník. Zabývá se složením mléka, jeho úpravou a přítomností vápníku, která je hlavním tématem praktické části. Porovnává mléka od různých savců, která se liší svým složením dle potřeb mláďat. Odlišnost lze dokázat i na obsahu vápníku. Porovnání množství minerálie v několika druzích mléka je úkolem praktické části. Pro zajímavost je zařazeno i mléko rostlinného původu.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is focused on milk and calcium contained there. It deals with composition of the milk, its treatment and the presence of calcium which is the main topic of a practical part. It compares milks of various mammals which differ in their ingredients according to the different needs of baby animals. Difference can be also demonstrated by calcium content in milk. Comparing the amount of this mineral in several types of milk is the task of the practical part. Just as a matter of interest I also concerned there with soya milk.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace MK.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krabcova_Michaela_VBP.pdfPosudek vedoucího práce457,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krabcova_Michaela_OBP.pdfPosudek oponenta práce258,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krabcova_Michaela_BP.pdfPrůběh obhajoby práce183,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.