Název: "Padlé" plzeňské ženy v 19. století
Další názvy: "Fallen" women of Pilsen in the 19th century
Autoři: Maňáková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kilián, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19720
Klíčová slova: prostituce;padlé ženy;nevěstince;plzeň;reglementace;abolicionismus;prohibice
Klíčová slova v dalším jazyce: prostitution;fallen women;brothels;pilsen;regimentation;abolitionism;prohibition
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o historii prostituce v Plzni a o dalších patologických jevech, které s ní souvisejí. Práce zachycuje úvod do problematiky prostituce, obecný vývoj prostituce v českých zemích a zákonné přístupy, které jsou vůči prostituci vymezeny. Stěžejní kapitola jsou nevěstince v Plzni v 19. století a jejich rozmístění, dále porovnání Plzně s jinými městy v téže době a s Plzní v současnosti. Součástí práce je také sonda do matričních údajů, která ilustruje počet nemanželských narozených dětí v 19. století v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the history of prostitution in Pilsen and other pathological phenomena related to it. Thesis is focused on the preface to the issue of prostitution, general development of prostitution in Czech Republic and legal approaches which are defined to prostitution. Pivotal charter is about brothels in Pilsen in the 19th century and their distribution along with comparison of Pilsen with other cities at the same time and present. The work also probes into the data of registry office that illustrates the number of illegitimate births in 19th century London.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Manakova.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Manakova V.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Manakova O.pdfPosudek oponenta práce621,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Manakova P.pdfPrůběh obhajoby práce154,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19720

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.