Název: Fagot na Konzervatoři v Plzni
Další názvy: Bassoon on Conservatory in Pilsen
Autoři: Nejezchlebová, Mária Michaela
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Štěpánka
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19744
Klíčová slova: fagot;Konzervatoř Plzeň;fagotová třída;vývoj fagotu
Klíčová slova v dalším jazyce: bassoon;Conservatory Pilsen;bassoon class;development of bassoon
Abstrakt: Téma bakalářské práce je Fagot na Konzervatoři v Plzni. Problematika, kterou se práce zabývá, je dosud neprobádána, proto hlavní náplní této práce je zmapování archivu konzervatoře a Archivu města Plzně. Jsou zde popsány části fagotu a historický vývoj tohoto nástroje od předchůdců k jeho dnešní podobě. Hlavním cílem je shromáždění materiálů o fagotové třídě na Konzervatoři v Plzni. Text shrnuje především úspěchy a vystoupení studentů oboru hry na fagot. V práci jsou uvedeny životopisy některých fagotistů a také učitelů z této školy.V poslední části je uveden přístup k metodickým postupům, neboť se metody hry na fagot do dnešní doby velice změnily. Jsou zde dále nabízeny návrhy, jak využít fagot při výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol. Lidé, kteří se zajímají o fagot, mohou získat znalosti nejenom o tomto nástroji, ale i o historii fagotové třídy na plzeňské konzervatoři.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of this Bachelor thesis is Bassoon on Conservatory in Pilsen. The issue of work is in many ways unexplored, that´s why the main objective of this work is to map archives of the conservatory and Archives of the Pilsen. First section of thesis describes parts of the bassoon body and history of the development of this instrument from origins to the present form. Then the main target of this thesis was to collect materials about bassoon class on Conservatory in Pilsen. Text summarizes achievements and performances of students from the bassoon class. Work also covers life stories about some of the bassoonists from Conservatory in Pilsen as well life stories about teachers. In the end of this work it mentions approach how to play the bassoon well. Methods of playing bassoon have changed until today. It also offers ideas how to use bassoon in music subject at second grade of elementary schools. People who are interested in bassoon can find knowledge about it, moreover they can find out information about bassoon class on Conservatory in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Maria Michaela Nejezchlebova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Nejezchlebova_hodnoceni_vedouciho_BP_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Nejezchlebova_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce796,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Nejezchlebova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce219,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.