Title: Fagot na Konzervatoři v Plzni
Other Titles: Bassoon on Conservatory in Pilsen
Authors: Nejezchlebová, Mária Michaela
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19744
Keywords: fagot;Konzervatoř Plzeň;fagotová třída;vývoj fagotu
Keywords in different language: bassoon;Conservatory Pilsen;bassoon class;development of bassoon
Abstract: Téma bakalářské práce je Fagot na Konzervatoři v Plzni. Problematika, kterou se práce zabývá, je dosud neprobádána, proto hlavní náplní této práce je zmapování archivu konzervatoře a Archivu města Plzně. Jsou zde popsány části fagotu a historický vývoj tohoto nástroje od předchůdců k jeho dnešní podobě. Hlavním cílem je shromáždění materiálů o fagotové třídě na Konzervatoři v Plzni. Text shrnuje především úspěchy a vystoupení studentů oboru hry na fagot. V práci jsou uvedeny životopisy některých fagotistů a také učitelů z této školy.V poslední části je uveden přístup k metodickým postupům, neboť se metody hry na fagot do dnešní doby velice změnily. Jsou zde dále nabízeny návrhy, jak využít fagot při výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol. Lidé, kteří se zajímají o fagot, mohou získat znalosti nejenom o tomto nástroji, ale i o historii fagotové třídy na plzeňské konzervatoři.
Abstract in different language: The title of this Bachelor thesis is Bassoon on Conservatory in Pilsen. The issue of work is in many ways unexplored, that´s why the main objective of this work is to map archives of the conservatory and Archives of the Pilsen. First section of thesis describes parts of the bassoon body and history of the development of this instrument from origins to the present form. Then the main target of this thesis was to collect materials about bassoon class on Conservatory in Pilsen. Text summarizes achievements and performances of students from the bassoon class. Work also covers life stories about some of the bassoonists from Conservatory in Pilsen as well life stories about teachers. In the end of this work it mentions approach how to play the bassoon well. Methods of playing bassoon have changed until today. It also offers ideas how to use bassoon in music subject at second grade of elementary schools. People who are interested in bassoon can find knowledge about it, moreover they can find out information about bassoon class on Conservatory in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Maria Michaela Nejezchlebova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nejezchlebova_hodnoceni_vedouciho_BP_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Nejezchlebova_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce796,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nejezchlebova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce219,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.