Title: Rozvoj rytmického cítění u dětí předškolního věku (s akcentací Metody dobrého startu)
Other Titles: The development of rhytmic felling of preschool age children
Authors: Nosková, Kateřina
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19752
Keywords: metoda dobrého startu;rozvoj rytmického cítění;rytmus;rytmické schopnosti;předškolní věk;instrumentální činnosti;hudebně pohybové činnosti;říkadla;hra na tělo;mateřská škola
Keywords in different language: method of good start;development of rhythmic feeling;rhythm;the rhythmic skills;preschool age;instrumental activities;musical and movement activities;rhymes;play on body;kindergarten
Abstract: Tato práce se zabývá rozvojem rytmického cítění dětí v předškolním věku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, související s rozvojem rytmického cítění dětí, dále s ontogenezí dítěte od narození po vstup do školy v kontextu s tématem práce a příklady činností pro rozvoj rytmických schopností dětí v MŠ. V praktické části se zaměřujeme na Metodu dobrého startu jako prostředku rozvoje rytmického cítění a praktickou ukázku práce s ní v MŠ. Ve výzkumné části se prostřednictvím testování dětí ve dvou MŠ a rozhovoru s pedagogy snažíme zjistit, zda má práce s MDS vliv na rozvoj rytmického cítění dětí.
Abstract in different language: This work deals with the preschool children development of rhythmic feeling. The theoretical part defines terms related to the development of children's sense of rhythm, as well as the ontogeny of children from birth to school entry in context with the theme of work and examples of activities for the rhythmic skills development of children in kindergarten. The practical part focuses on the Method of Good Start as an appliance of developing the sense of rhythm and a practical demonstration of work with it in kindergarten. In the research part we try by testing children in two kindergartens and an interview with teachers to determine whether the work with Method of Good Start affect the development of children's sense of rhythm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Rozvoj rytmickeho citeni .pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Noskova_hodnoceni_vedouciho_BP_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Noskova _hodnoceni_oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Noskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce253,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.