Název: Hudební život města Dobřany
Další názvy: The musical life of the city Dobřany
Autoři: Křížová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Aschenbrenner, Vít
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19772
Klíčová slova: hudba;Dobřany
Klíčová slova v dalším jazyce: Dobřany;music
Abstrakt: Zprvu se v této práci budu věnovat charakteristice města Dobřany, také se stručně zmíním o historii. V druhé kapitole navážu hudební historií. Dále se zmíním o významných rodácích tohoto města, kteří pomohli město zviditelnit. Třetí kapitola bude věnována Základní umělecké škole Johanna Sebastiana Bacha, protože si myslím, že tato škola má podstatný vliv na hudební dění v Dobřanech. Především sbory, které vznikly pod hlavičkou školy. Ve čtvrté kapitole budu psát o současném hudebním a kulturním dění ve městě. Budu psát o festivalech, jež se v Dobřanech konají, dále se pokusím se nastínit propojení hudebního života v Dobřanech se společností.
Abstrakt v dalším jazyce: At first, in this work I will attend to characteristic of town Dobřany, also I will briefly describe the history. In the second chapter will follow up with musical history. Further I will mention the famous natives of this city, who helped the city to be visible. The third chapter is dedicated to the Music School of Johann Sebastian Bach, because I think that this school has a significant influence on the musical life in Dobrany. Mainly choirs, which were created under the the school. In the fourth chapter, I will write about the current music and cultural events in the city. I will write about festivals that are held in Dobřany, then I will try to outline the connections of musical life in Dobřany with society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HUDEBNI ZIVOT MESTA DOBRANY.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Krizova_hodnoceni_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Krizova_hodnoceni_oponent.pdfPosudek oponenta práce667,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba_Krizova.pdfPrůběh obhajoby práce238,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.