Title: Hudební výchova na 2. stupni ZŠ se zaměřením na pěvecké činnosti
Other Titles: Music Education at basic school on secondary level with focus on singing activities
Authors: Bedřichová, Alena
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19776
Keywords: hudební výchova;zpěv;pěvecké činnosti;dechová;hlasová a artikulační cvičení;hlasová hygiena;pěvecká technika
Keywords in different language: music education;singing;singing activities;breathing;voice and articulation exercises;vocal hygiene;vocal technique
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na výuku hudební výchovy na 2. stupni základních škol a z velké části se zaobírá pěveckými činnostmi. Přínosem teoretické části jsou zejména poznatky, které se týkají pěvecké techniky, různých dechových, hlasových a artikulačních cvičení a hlasové hygieny, ale které také spadají do oblasti didaktické. Na zmíněné poznatky z teoretické části jsem navázala výzkumným šetřením v podobě elektronického dotazníku, kde jsem se setkala se způsoby vedení hodin hudební výchovy.
Abstract in different language: This thesis is focused on the musical education in the 2nd grade of primary schools and it mostly deals with singing activities. The theoretical information describes singing techniques, various breathing, voice and articulation exercises and vocal hygiene. It also contains a didactic part. Basing on the presented knowledge I did a research in the form of an electronic questionnaire, regarding the teachers´ methods of conducting music lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Alena_Bedrichova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bedrichova_hodnoceni_vedouciho_DP_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce765,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bedrichova_posudek_oponenta_DP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce416,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bedrichova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce260,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.