Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFeiferlíková, Romana
dc.contributor.authorBedřichová, Alena
dc.contributor.refereeKuhn, Tomáš
dc.date.accepted2015-06-10
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:04Z-
dc.date.available2013-12-03cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:04Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier59908
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19776
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na výuku hudební výchovy na 2. stupni základních škol a z velké části se zaobírá pěveckými činnostmi. Přínosem teoretické části jsou zejména poznatky, které se týkají pěvecké techniky, různých dechových, hlasových a artikulačních cvičení a hlasové hygieny, ale které také spadají do oblasti didaktické. Na zmíněné poznatky z teoretické části jsem navázala výzkumným šetřením v podobě elektronického dotazníku, kde jsem se setkala se způsoby vedení hodin hudební výchovy.cs
dc.format61 s., II s. Příloh (80 303 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectzpěvcs
dc.subjectpěvecké činnostics
dc.subjectdechovács
dc.subjecthlasová a artikulační cvičenícs
dc.subjecthlasová hygienacs
dc.subjectpěvecká technikacs
dc.titleHudební výchova na 2. stupni ZŠ se zaměřením na pěvecké činnostics
dc.title.alternativeMusic Education at basic school on secondary level with focus on singing activitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the musical education in the 2nd grade of primary schools and it mostly deals with singing activities. The theoretical information describes singing techniques, various breathing, voice and articulation exercises and vocal hygiene. It also contains a didactic part. Basing on the presented knowledge I did a research in the form of an electronic questionnaire, regarding the teachers´ methods of conducting music lessons.en
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedsingingen
dc.subject.translatedsinging activitiesen
dc.subject.translatedbreathingen
dc.subject.translatedvoice and articulation exercisesen
dc.subject.translatedvocal hygieneen
dc.subject.translatedvocal techniqueen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Alena_Bedrichova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bedrichova_hodnoceni_vedouciho_DP_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce765,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bedrichova_posudek_oponenta_DP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce416,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bedrichova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce260,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.