Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková, Jarmilacs
dc.contributor.authorZacharová, Jolanacs
dc.contributor.refereeMach, Petrcs
dc.date.accepted2015-05-29cs
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:15Z
dc.date.available2014-01-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:15Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-03-27cs
dc.identifier60029cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19789
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje historii českého loutkářství a z důvodu specifičnosti je zde zmíněna i historie plzeňského loutkářství. Ve druhé části jsou charakterizovány jednotlivé typy loutek a rozděleny podle způsobu vedení. Třetí část nahlíží na dítě předškolního věku a na jeho vztah k loutce. Čtvrtá část pojednává o práci s loutkou v mateřské škole a o jejím zařazení do třídního vzdělávacího programu, v této části jsou také uvedeny příklady praktického využití loutky při činnostech a práci s dětmi v MŠ. V závěru práce je stručné hodnocení praktického využití loutky i jejího významu pro dítě v MŠ.cs
dc.format61 s. (87 624 zaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectloutkové divadlocs
dc.subjectloutkacs
dc.subjectdělení loutekcs
dc.subjectdítě předškolního věkucs
dc.subjecthracs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectpráce s loutkoucs
dc.titleLoutka a její význam pro dítě v mateřské školecs
dc.title.alternativePuppet and its importance for the child in nursery schoolen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor's Thesis is devided into 4 parts.The first part describes the history of Czech puppetry and because of the specificity is also mentioned in the history of puppetry in Pilsen. In the second part are characterized by different types of puppets and distributed by way of guidance. The third part looks at the preschool-age child and his relationship to the puppet. The fourth part focuses on working with puppets at nursery school and its inclusion into the class curriculum, this section also provides examples of practical use of puppets during activities and work with children at nursery school. In the conclusion of my Thesis, I briefly evaluate the practical use of puppets and its importance for the child at nursery school.en
dc.subject.translatedmarionette theatreen
dc.subject.translatedpuppeten
dc.subject.translateddivision of puppetsen
dc.subject.translatedpreschool-age childen
dc.subject.translatedgameen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedwork with puppeten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jolana Zacharova 2015.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP Zacharova.pdfPosudek vedoucího práce29,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek op Zacharova.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zacharova protokol092.pdfPrůběh obhajoby práce149,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.