Title: Data colection from the PV generators their evaluation. Creating of the electric power network model and operation states with new PV generators
Other Titles: Modelling of Electric Power Networks
Authors: Buhawa, Zaidan Mohamed
Advisor: Dvorský, Emil
Referee: Böhm, Václav
Toman, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1979
Keywords: modelování elektrických sítí;obnovitelné zdroje;větrné turbíny;regulace větrných generátorů;Libye
Keywords in different language: modelling of electric power network;renewable power sources;wind turbines;wind turbine regulation;Libya
Abstract: Doktorská práce se zabývá problematikou modelování elektrických sítí - a nejdůležitějšími parametry obnovitelných zdrojů potřebných pro modelování. Práce popisuje možnosti transformace OZ na elektřinu v parametrech mezinárodních standardů v oblastech s velkou rozlohou. Zároveň se práce zabývá možnostmi řízení elektrizačních sítí, tak aby bylo dosaženo jejich optimálního využití. Vypracovaná metodika je aplikována na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v Lybii se zaměřením na optimalizaci maximálního využití větrné energie v daném regionu.
Abstract in different language: This thesis deals with Modelling of Electric Power Network - the most important parameters of the Renewable Power Sources. It describes the possibility to generate the electric energy according to the international standards from RES in large areas. Next it deals with ways how to control electrical grids to achieve their optimal utilization. This thesis also presents the possibility to produce the electric energy by using the renewable power sources in Libya and the mathematical equations of the wind power turbine as an example of the RES.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buhawa_ thesis_2012.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
buhawa skol.pdfPosudek vedoucího práce287,99 kBAdobe PDFView/Open
buhawa opon.pdfPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
buhawa zapis.pdfPrůběh obhajoby práce437,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.