Title: Slovní úlohy s neúplnými údaji
Other Titles: Word problems with incomplete data
Authors: Matoušková, Lucie
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Referee: Hrabětová, Regina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19817
Keywords: slovní úlohy;kontext slovních úloh;typologie slovních úloh;fáze řešení;problémy při řešení;tvorba slovních úloh;slovní úlohy s neúplnými údaji;analýza učebnic;řešení slovních úloh s neúplnými údaji
Keywords in different language: word problems;context of word problems;typology of word problems;phase solving;problems with solutions;creation of word problems;word problems with incomplete data;analysis of textbooks;resulting of problems with incomplete data
Abstract: Má diplomová práce se zabývá slovními úlohami s neúplnými údaji v učivu prvního stupně. Teoretická část obsahuje šest kapitol. První kapitola se věnuje vymezení slovních úloh. Druhá pojednává o kontextu slovních úloh. Třetí kapitola se zabývá typologií slovních úloh podle různého dělení. Čtvrtá kapitola je zaměřena na fáze řešení slovních úloh. V páté se dozvíme o problémech při řešení. A v poslední kapitole si přečteme o tvorbě slovních úloh. Analytická část obsahuje analýzu učebnic a pracovních sešitů pro první stupeň základní školy a na jejím základě vzniklou typologii slovních úloh s neúplnými údaji. Praktická část je zaměřena na průběh řešení slovních úloh s neúplnými údaji v praxi. Přibližuje schopnost žáků 2. ročníku řešit tyto slovní úlohy.
Abstract in different language: This diploma work deals with the Maths word problems with incomplete data in the curriculum of primary education. The theoretical part contains six chapters. The first chapter deals with the definition of the word problems. The second deals with the context of word problems. The third chapter deals with the typology of word problems by a different division. The fourth chapter focuses on the phase solving word problems. In the fifth we learn about problems with solutions. And in the last chapter we read about the creation of word problems. The analytical part contains an analysis of textbooks and workbooks for primary school and the typology of word problems with incomplete data based on the resulting of analysis. The practical part of the diploma work is focused on solving word problems with incomplete data in practice. It approximates the ability of second grade pupils to deal with these word problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slovni ulohy s neuplnymi udaji Matouskova Lucie.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni Matouskova046.pdfPosudek vedoucího práce519,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-XXVI. Matouskova_Oponentni posudek diplomove prace.pdfPosudek oponenta práce41,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Matouskova protokol071.pdfPrůběh obhajoby práce184,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.