Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková, Šárka
dc.contributor.authorMatoušková, Lucie
dc.contributor.refereeHrabětová, Regina
dc.date.accepted2015-05-22
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:32Z-
dc.date.available2013-12-02cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:32Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier59903
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19817
dc.description.abstractMá diplomová práce se zabývá slovními úlohami s neúplnými údaji v učivu prvního stupně. Teoretická část obsahuje šest kapitol. První kapitola se věnuje vymezení slovních úloh. Druhá pojednává o kontextu slovních úloh. Třetí kapitola se zabývá typologií slovních úloh podle různého dělení. Čtvrtá kapitola je zaměřena na fáze řešení slovních úloh. V páté se dozvíme o problémech při řešení. A v poslední kapitole si přečteme o tvorbě slovních úloh. Analytická část obsahuje analýzu učebnic a pracovních sešitů pro první stupeň základní školy a na jejím základě vzniklou typologii slovních úloh s neúplnými údaji. Praktická část je zaměřena na průběh řešení slovních úloh s neúplnými údaji v praxi. Přibližuje schopnost žáků 2. ročníku řešit tyto slovní úlohy.cs
dc.format64 s., vi s.(105 615 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectslovní úlohycs
dc.subjectkontext slovních úlohcs
dc.subjecttypologie slovních úlohcs
dc.subjectfáze řešenícs
dc.subjectproblémy při řešenícs
dc.subjecttvorba slovních úlohcs
dc.subjectslovní úlohy s neúplnými údajics
dc.subjectanalýza učebniccs
dc.subjectřešení slovních úloh s neúplnými údajics
dc.titleSlovní úlohy s neúplnými údajics
dc.title.alternativeWord problems with incomplete dataen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma work deals with the Maths word problems with incomplete data in the curriculum of primary education. The theoretical part contains six chapters. The first chapter deals with the definition of the word problems. The second deals with the context of word problems. The third chapter deals with the typology of word problems by a different division. The fourth chapter focuses on the phase solving word problems. In the fifth we learn about problems with solutions. And in the last chapter we read about the creation of word problems. The analytical part contains an analysis of textbooks and workbooks for primary school and the typology of word problems with incomplete data based on the resulting of analysis. The practical part of the diploma work is focused on solving word problems with incomplete data in practice. It approximates the ability of second grade pupils to deal with these word problems.en
dc.subject.translatedword problemsen
dc.subject.translatedcontext of word problemsen
dc.subject.translatedtypology of word problemsen
dc.subject.translatedphase solvingen
dc.subject.translatedproblems with solutionsen
dc.subject.translatedcreation of word problemsen
dc.subject.translatedword problems with incomplete dataen
dc.subject.translatedanalysis of textbooksen
dc.subject.translatedresulting of problems with incomplete dataen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slovni ulohy s neuplnymi udaji Matouskova Lucie.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni Matouskova046.pdfPosudek vedoucího práce519,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-XXVI. Matouskova_Oponentni posudek diplomove prace.pdfPosudek oponenta práce41,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Matouskova protokol071.pdfPrůběh obhajoby práce184,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.