Title: Didaktická hra ve výuce fyziky na ZŠ
Other Titles: Didactic game in the physics classes at grammar school
Authors: Kabrt, Vladimír
Advisor: Kepka, Josef
Referee: Veselý, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19820
Keywords: didaktická hra;motivace;aktivizační metody;hry ve výuce;fyzika
Keywords in different language: didactic game;motivation;activation methods;games in classes;physics
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou využití didaktických her ve výuce fyziky na základních školách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní poznatky týkající se teorie didaktické hry a jejího vztahu k výchově a vzdělávání. Praktická část obsahuje návrh metodiky výuky didaktických her a způsoby aplikace didaktických her do vyučování fyziky na ZŠ. Následuje vyhodnocení vlastního průzkumu využití didaktických her ve výuce fyziky na základních školách v Plzeňském kraji. V práci jsou také zpracovány výsledky vlastního pedagogického experimentu. Těžištěm práce je zásobník didaktických her, využitelných ve výuce fyziky na ZŠ, který navazuje na dřívější autorovu bakalářskou práci.
Abstract in different language: The presented thesis engages in the problems of application of didactic games during the physics classes at grammar schools. In the introductory chapters I present basic information concerning the theory of didactic game and its relation to upbringing and education. The practical part contains a draft of the methods of didactic games tuition and also different ways of application of didactic games in the physics classes at the grammar schools in the Pilsen region. In my thesis I have compiled the results of my own pedagogical experiment. The core of the work is a store of didactic games applicable in the physics classes at grammar schools which follows author's bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vladimir Kabrt_Didakticka hra ve vyuce fyziky na ZS_2015.pdfPlný text práce6,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni Kabrt048.pdfPosudek vedoucího práce646,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kabrt posudek076.pdfPosudek oponenta práce204,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kabrt protokol054.pdfPrůběh obhajoby práce219,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.