Title: Algebraické výrazy
Other Titles: Algebraic Expressions
Authors: Šťastná, Magdaléna
Advisor: Kašparová, Martina
Referee: Kohout, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19824
Keywords: algebraické výrazy;operace s algebraickými výrazy;klasifikace úloh;rozdělení algebraických výrazů;rozdělení úloh dle obtížnosti;výuka matematiky;základní vzdělávání
Keywords in different language: algebraic expressins;operations with algebraic expressions;categorizing of the algebraic expressions;primary school education;tests were categorized by difficulty level
Abstract: Cílem diplomové práce bylo podat čtenáři základní informace o rozsahu výuky operací s algebraickými výrazy na druhém stupni základní školy a vytvořit systém příkladů roztříděných do skupin podle obtížnosti. V teoretické části se čtenář mohl seznámit s tříděním algebraických výrazů podle různých kritérií, rozsahem výuky této problematiky dané RVPZV a postupy úprav algebraických výrazů vyučovaných v rámci základního vzdělávání. Do teoretické části ještě spadá i kapitola 3, kde se čtenář seznámil s předpokládanými chybami žáků. Praktická část byla zpracována na základě výsledků písemných prací žáků Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni a Základní školy a mateřské školy ve Švihově. Byla provedena analýza jejich prací a na základě chyb, které v nich žáci provedli, byly sestaveny písemné práce dle stupně obtížnosti. Tyto práce je možné nalézt v kapitole 4.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to give the reader basic information about the extent of teaching of the operations with algebraic expressions at the second grade of primary school and to create a system of examples categorized into groups according to their difficulty. In the theoretical part, the reader could become familiar with categorizing of the algebraic expressions according to various criteria, the extent of teaching of this topic given by RVPZV and with the practice of algebraic expressions' alterations taught within the primary school education. Also the third chapter, where the reader became familiar with presumed mistakes made by the pupils, belongs to the theoretical part. The practical part was formulated on the basis of tests' results of the pupils at Mikulášské náměstí Grammar School in Pilsen and Primary School in Švihov. An analysis of their work was made and written tests were compiled categorized by difficulty level on the basis of the mistakes the pupils made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Algebraicke_vyrazy_DP_Magdalena_Stastna.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoc_magda.pdfPosudek vedoucího práce180,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponent diplomove prace Magdalena Stastna 15.pdfPosudek oponenta práce141,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stastna protokol069.pdfPrůběh obhajoby práce144,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.