Název: Vztahy templářského řádu a papežského stolce
Další názvy: The relationships of the Order of the Temple and the Papacy
Autoři: Polák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1985
Klíčová slova: templářský řád;papežové;Svatá země;křížové výpravy;Bernard z Clairvaux;Filip IV.;papežské buly
Klíčová slova v dalším jazyce: the Order of the Temple;popes;Holy land;crusades;Bernard of Clairvaux;Filip IV.;papal bulls
Abstrakt: Práce se věnuje vývoji vztahů mezi templářským řádem a papežským stolcem. Část práce je věnována významným osobám z úřadu papeže a Bernardovi z Clairvaux, který byl jedním z nejvýznamnějších církevních představitelů 12. století a důchovním otcem templářského řádu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is dedicated to the development of relations between the Order of the Temple and the Papacy. A part is devoted to important persons in the office of the Pope and Bernard of Clairvaux, who was one of the most significant church leaders in the 12th century and the spiritual father of the Order of the Temple.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vztahy templarskeho radu a papezskeho stolce.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polak_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce924,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce454,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polak_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce366,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1985

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.