Title: Vztahy templářského řádu a papežského stolce
Other Titles: The relationships of the Order of the Temple and the Papacy
Authors: Polák, Jan
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1985
Keywords: templářský řád;papežové;Svatá země;křížové výpravy;Bernard z Clairvaux;Filip IV.;papežské buly
Keywords in different language: the Order of the Temple;popes;Holy land;crusades;Bernard of Clairvaux;Filip IV.;papal bulls
Abstract: Práce se věnuje vývoji vztahů mezi templářským řádem a papežským stolcem. Část práce je věnována významným osobám z úřadu papeže a Bernardovi z Clairvaux, který byl jedním z nejvýznamnějších církevních představitelů 12. století a důchovním otcem templářského řádu.
Abstract in different language: The work is dedicated to the development of relations between the Order of the Temple and the Papacy. A part is devoted to important persons in the office of the Pope and Bernard of Clairvaux, who was one of the most significant church leaders in the 12th century and the spiritual father of the Order of the Temple.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vztahy templarskeho radu a papezskeho stolce.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Polak_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce924,32 kBAdobe PDFView/Open
Polak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce454,64 kBAdobe PDFView/Open
Polak_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce366,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.