Název: Zvládání zátěžových situací vrcholových sportovců - plavců
Další názvy: Coping with stressful situations in elite athletes - swimmers
Autoři: Machová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19876
Klíčová slova: sport;plavání;psychologie;zátěžová situace;psychická zátěž
Klíčová slova v dalším jazyce: sport;swimming;psychology;stressful situation;mental stress
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zvládání zátěžových situací u vrcholových plavců. Hlavním tématem této práce je zvládání psychické zátěže během celoroční tréninkové přípravy u vrcholových plavců, ale také během závodů. Plavání je individuální a velmi náročný sport, především z hlediska psychiky. Mým cílem bylo popsat jak předcházet, zvládat a bojovat proti psychické zátěži u vrcholových plavců. Další část mého cíle byla také užitečnost této práce vrcholovým plavcům. Bakalářská práce se skládá z části teoretické, ve které jsou vysvětleny pojmy z oblasti zátěžových situací u plavců. Praktická část je směřována na kvantitativně-kvalitativní výzkum. Použitými nástroji je metoda rozhovoru, dotazníku a pozorování. Pomocí těchto studií byly zjištěny informace ohledně problematiky psychické zátěže u vrcholových plavců.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the coping in elite swimmers. The main topic of this work is coping with mental stress during the yearlong training preparation at elite swimmers, but also during the competition. Swimming is an individual and very demanding sport witch is especially in terms of the psyche. The target was to describe how to prevent, manage and combat mental stress at elite swimmers. The thesis consists of a theoretical part, which explains the concepts in the field of stressful situations for swimmers. The practical part is focused on the quantitative - qualitative research. Used instruments are an interview, questionnaires and observations. Using these studies has provided information regarding the issue of mental stress at elite swimmers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Machova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Machova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Machova - oponent.pdfPosudek oponenta práce580,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Machova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19876

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.