Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAišmanová, Alexandra
dc.contributor.authorHercíková, Lenka
dc.contributor.refereeNovotná, Lenka
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:25Z-
dc.date.available2013-03-19cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:25Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier55513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19893
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na psychohygienické aspekty učitelské profese. Skládá se z části teoretické a části praktické.Cílem teoretické části práce bude vyhledat, uvést a porovnat aktuální teoretické vědecké poznatky v oblasti psychohygieny obecně a psychohygieny pedagogů, vlivů na duševní zdraví. Popíši teoretické pojmy související s psychohygienou jako je syndrom vyhoření, mechanismus adaptace, stres. Ve druhé, praktické části provedu vlastní průzkum dotazníkovou metodou v řadách učitelů a vychovatelů. Na počátku mého průzkumu budu zjišťovat, jaké stresové situace jsou nejzávažnější a nejběžnější ve školním prostředí. V další části dotazníku pak u sledovaných osob, jejich životní styl. Výsledky porovnám v závislosti na věku učitele. Získané praktické výsledky vyhodnotím a porovnám s teoretickými východisky. Na základě výsledků výzkumu pak nastíním možnosti ovlivnění psychohygienických aspektů v učitelské praxi.cs
dc.format94 s. , XIII s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectstrescs
dc.subjectpsychohygienacs
dc.subjectduševní zdravícs
dc.titlePsychohygienické aspekty učitelské profesecs
dc.title.alternativePsychohygienic aspects of the teaching professionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis drala with psychohygienic aspects of the teaching profession. Psychohygienic aspects of the teaching profession The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The target of the theoretical part of the work is to find and compare the current state of theoretical and scientific knowledge in the field of mental health in general. I will focus on basic definitions of mental hygiene, stress, diet regime, teaching profession, the personality of a teacher. In the second practical part I am presenting my own survey questionnaire method among teachers and educators in primary schools in different cities. At the beginning of my research I examine what stressful situations are the most serious and most common in the school environment. The next section will focus on the lifestyle of the involved people. The results are compared depending on the age of the teacher. For the purposes of my investigation and gathering information I created my own questionnaire. The acquired practical results are going to be analyzed and compared with theory. Based on the results of this research, possibilities of influencing the psycho aspects in teaching practice are presented.en
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedpsychohygienicsen
dc.subject.translatedmental healthen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lenka Hercikova.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hercikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hercikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce242,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hercikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.