Title: Projevy emocí ve výkonových situacích u žáků středních škol
Other Titles: Emotional expression through incognizant performance of secondary school students
Authors: Šimáková, Marie
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Boháčová, Aneta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19913
Keywords: emoce;výkonová motivace;žáci středních škol;úspěšný výkonu;neúspěch;školní výkonová orientace
Keywords in different language: emotions;achievement motivation;pupils of secondary schools;achieve success;failure;school achievement orientation
Abstract: Hlavním cílem této práce je popsat emoce a výkonovou motivaci žáků na středních školách, protože výkonovou zaměřenost školního prostředí každý žák vnímá jinak, a podle toho se i chová. Teoretická část práce představuje různá východiska a teorie emocí, lidské motivace a výkonové motivace. Výzkumná část si klade za cíl zmapovat celkovou výkonovou orientaci žáků gymnázia, podrobně se zaměřit na výkonovou orientaci jedné vybrané třídy a popsat příčiny výkonové motivace u vybraných žáků a zároveň navrhnout možná opatření, která by mohla vést ke zlepšení situace.
Abstract in different language: This dissertation is focused on emotions and the achievement motivation of the pupils on the secondary schools. The theoretical part of the thesis introduces various theories of emotions, motivation and the achievement motivation. The aim of the research is to map the achievement motivation among the classes of the grammar school and analyze the achievement motivation in one selected class in detail. Another research objective is to discover the causes of the achievement motivation of the selected pupils and suggest the arrangements leading to the improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Marie Simakova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Simakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce328,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Simakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce488,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Simakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce110,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.