Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠámalová, Kateřina
dc.contributor.authorDaníčková, Helena
dc.contributor.refereeNovotná, Lenka
dc.date.accepted2015-08-26
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:35Z
dc.date.available2013-11-21cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:35Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier64584
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19914
dc.description.abstractTématem diplomové práce je problematika poruchy ADHD a její vymezení v období, kdy žáci vstupují do školního prostředí. Cílem teoretické části bylo vymezení pojmu ADHD, příčiny vzniku a diagnostika. Součástí jsou rozpracované symptomy, které provází poruchu a další SPU a chování. Zpracována byla následná terapie ve školním a rodinném prostředí. V praktické části bylo cílem posouzení poruchy ADHD ze strany učitelů a samotných dětí, zpracovaných do kazuistik. Bylo vycházeno z teoretické části.cs
dc.format92 s. (125 186 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetodologiecs
dc.subjectSPUcs
dc.subjectADHDcs
dc.subjectsymptomy ADHDcs
dc.subjectterapiecs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectkazuistikacs
dc.titleSymptomy ADHD v mladším školním věkucs
dc.title.alternativeADHD symptoms at a younger ageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the issue of ADHD and its definition in a period when pupils enter the school environment. The aim of the theoretical part was the definition of ADHD, causes and diagnosis. Part of it are developed symptoms that accompany the disorder and other SPU and behavior. Sequential therapy was prepared in the school and family environment. The main goal was to assessing ADHD from teachers and the children themselves in the practical part, processed into casuistry. It was based on the theoretical part.en
dc.subject.translatedmethodologyen
dc.subject.translatedSPUen
dc.subject.translatedADHDen
dc.subject.translatedsymtoms ADHDen
dc.subject.translatedtherapyen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedcese interpretationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Danickova.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Danickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Danickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce247,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Danickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.