Title: Kulturologický potenciál pohádky Morozko
Other Titles: The culturological potential of the fairy tale Morozko
Authors: Slámová, Barbora
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19939
Keywords: pohádka;morozko;ruské reálie;lingvoreálie;školní praxe;překlad
Keywords in different language: fairy tale;morozko;russian facts;linguistic facts;school practice;translation
Abstract: Cílem práce je téma rozpracovat z hlediska ruských reálií, jak kulturních, tak i jazykových a rovněž z hlediska využití materiálů ve školní praxi pro žáky druhého stupně, kteří se učí ruský jazyk. Diplomová práce se také zabývá charakteristikou lidové pohádky a adaptací mýtů a pohádkových bytostí. Součástí je porovnání originálu filmové pohádky Morozko s českým překladem.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to selectively describe facts of Russian culture as well as linguistic facts. The thesis provides ideas how to work with the materials in a school practice and is also dedicated to characteristics of fairy tales and adaptations of myths and fairy tale characters. The part of the thesis compares the original of the fairy tale Morozko with its Czech translation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Barbora Slamova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos DP Slamova Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos DP Slamova Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce818,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh DP Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce270,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.