Název: Výchova ke zdraví na prvním stupni základní školy
Další názvy: Education to health at infant school
Autoři: Bašová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1994
Klíčová slova: zdraví;výchova ke zdraví;duševní hygiena;vývojové fáze;správná životospráva;sebevýchova;základní škola;vyučovací proces;relaxační techniky;praktické využití arteterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: health;education to health;mental hygiene;various life cycle stages;correct diet;self-education;primary school;teaching process;relaxation techniques;practical using art therapy
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá výchovou ke zdraví a relaxací u žáků na prvním stupni základní školy. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, tj. Výchova ke zdraví z celospolečenského hlediska, Výchova ke zdraví ve vyučovacím procesu a Relaxační techniky. Praktická část obsahuje výzkum, který se zabývá možnostmi využití arteterapie na prvním stupni základní školy. Také obsahuje výsledky dotazníku, který vyplňovali učitelé základních škol.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis deals with health education and relaxation of lower primary schoul pupils. The teoretical part of my diploma thesis is divided into three main parts,it is Education to health from all human society point of view, Education to health at teaching process and Relaxation techniques. The practical part contains the research of possibilities of using art therapy in lower primary schools. It contains questionnaire?s results too, it filled in primary schoul teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Basova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Basova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Basova - oponent.pdfPosudek oponenta práce336,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Basova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.