Název: Netradiční náčiní v pohybových aktivitách a projektech v MŠ
Další názvy: Nontraditional apparatuses in the movement activities and projects in kindergartens
Autoři: Choulíková, Bohumila
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová, Gabriela
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19953
Klíčová slova: předškolní věk;pohybové aktivity;netradiční pomůcky;projekt;mateřská škola;hra
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool age;movement activities;nontraditional apparatuses;project;kindergarten;game
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Netradiční pomůcky v pohybových aktivitách a projektech v mateřské škole může sloužit jako inspirace pro učitele mateřských škol. Skládá se z teoretické a praktické části. První část se zabývá vývojem dětí předškolního věku, významem her a pohybových aktivit pro děti předškolního věku a tradičními a netradičními pomůckami vhodnými pro pohybové aktivity pro děti této věkové kategorie.Druhá část se skládá ze tří projektů, které byly použity v praxi.Text je doplněn fotografiemi z her a cvičeních s netradičními pomůckami a z příslušných celodenních akcí.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis with the title Nontraditional apparatuses in movement activities and projects in kindergarten may serve as the topic that can be implemented into the work of kindergarten teachers. It consists of theoretical and practical part. The first part deals with the development of preschool children, the importance of games and physical activities for preschool children, the importance of relaxation and traditional and nontraditional apparatuses suitable for physical activity for these age category. The second part consists of three elaborated projects, which have been used in practice. The text is accompanied by photographs from the games and exercises with nontraditional apparatuses and all-day events.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Choulikova.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-CHOULIKOVA B. VP.pdfPosudek vedoucího práce223,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-CHOULIKOVA B. - OP.pdfPosudek oponenta práce228,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-CHOULIKOVA B..pdfPrůběh obhajoby práce56,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.