Název: Příprava a realizace turnaje v mini fotbalu pro kategorii U8 v Klatovech
Další názvy: Preparation and realization of the tournament at the mini football for category U8 in Klatovy
Autoři: Janda, Martin
Vedoucí práce/školitel: Votík, Jaromír
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19974
Klíčová slova: organizace turnaje;fotbal;mladší školní věk;porucha autistického spektra
Klíčová slova v dalším jazyce: organization tournament;football;younger school age;disorder autistic spectrum.
Abstrakt: V této bakalářské práci se pojednává o projektování a realizaci fotbalového turnaje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se pojednává o charakteristice a pravidlech fotbalu, hracích systémech a sponzoringu. V praktické části se udává vše od plánování, průběhu příprav až po realizaci projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis concerns of planning and realization football tournament. The bachelor thesis is devided into the theoretical and the practical parts. The theoretical part concerns of characteristic and rules of football, playing's system, and sponsorship. In the practical part is mentioned everything from planning, preparation course to realization of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BEZ U bakalarska prace - Martin Janda.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-JANDA - VP.pdfPosudek vedoucího práce124,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-JANDA - OP.pdfPosudek oponenta práce212,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-JANDA.pdfPrůběh obhajoby práce74,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.