Název: Atletika jedinců s tělesným postižením, možnosti integrace do tělesné výchovy
Další názvy: Athletics for the disabled, the possibilities of inclusion for physical education
Autoři: Kuchařová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19979
Klíčová slova: atletika;tělesně postižení;nácvik
Klíčová slova v dalším jazyce: athletics;training;physical disability
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá atletikou jedinců s tělesným postižením a následně možností využití některých prvků v tělesné výchově. První část práce je věnována teorii. Zde jsem vypsala něco k historii atletiky na Paralympisjkých hrách a organizacím, které se tomuto sportu věnují. Následuje rozdělení tělesných postižení a roztřídění mezi soutěžní třídy, podle způsobu závodění. Najdeme zde i možnost využití atletiky v tělovýchovném procesu. Druhá část práce se zabývá metodikou nácviku jednotlivých atletický disciplín.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelork work is engaged in athletics disabled individuals, and consequently the possibility of using some elements in physicl education. For general breakdown of disabled people in wheelchairs if focused on the categories T53,T54 and F55-58. The first part is devoted to the theory. Here are described individual breakdown of all disabled athletes. Also in the first part we find the possibility of integrating these athletes in physical education process. The second part is focused on practical use. exercises for the overall development of the individual, followed by training various athletic disciplines step by step, complete with sample images.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace H.Kucharova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-KUCHAROVA - VP.pdfPosudek vedoucího práce117,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-KUCHAROVA - OP.pdfPosudek oponenta práce189,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-KUCHAROVA.pdfPrůběh obhajoby práce59,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19979

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.