Title: Atletika jedinců s tělesným postižením, možnosti integrace do tělesné výchovy
Other Titles: Athletics for the disabled, the possibilities of inclusion for physical education
Authors: Kuchařová, Hana
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19979
Keywords: atletika;tělesně postižení;nácvik
Keywords in different language: athletics;training;physical disability
Abstract: Bakalářská práce se zabývá atletikou jedinců s tělesným postižením a následně možností využití některých prvků v tělesné výchově. První část práce je věnována teorii. Zde jsem vypsala něco k historii atletiky na Paralympisjkých hrách a organizacím, které se tomuto sportu věnují. Následuje rozdělení tělesných postižení a roztřídění mezi soutěžní třídy, podle způsobu závodění. Najdeme zde i možnost využití atletiky v tělovýchovném procesu. Druhá část práce se zabývá metodikou nácviku jednotlivých atletický disciplín.
Abstract in different language: This bachelork work is engaged in athletics disabled individuals, and consequently the possibility of using some elements in physicl education. For general breakdown of disabled people in wheelchairs if focused on the categories T53,T54 and F55-58. The first part is devoted to the theory. Here are described individual breakdown of all disabled athletes. Also in the first part we find the possibility of integrating these athletes in physical education process. The second part is focused on practical use. exercises for the overall development of the individual, followed by training various athletic disciplines step by step, complete with sample images.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace H.Kucharova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KUCHAROVA - VP.pdfPosudek vedoucího práce117,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KUCHAROVA - OP.pdfPosudek oponenta práce189,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KUCHAROVA.pdfPrůběh obhajoby práce59,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.