Title: Monitorování pohybové aktivity a inaktivity žáků na Střední odborné škole v Rokycanech
Other Titles: Monitoring of physical activity and inactivity pupil of high school in Rokycany
Authors: Routová, Tereza
Advisor: Valach, Petr
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19993
Keywords: pohybová aktivita;tělesná výchova;dospívání;systém indares;dotazník ipaq
Keywords in different language: physical activity;physical education;adolescence;system indares;questionnaire ipaq
Abstract: Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň a strukturu pohybové aktivity a inaktivity žáků Střední odborné školy a Gymnázia v Rokycanech. Měření bylo realizováno v týdnu od 5. 5. 2014 do 11. 5. 2014. K monitorování bylo vybráno 44 studentů ze dvou tříd Gymnázia a střední odborné školy v Rokycanech ve věku 17 19 let. Pro výpočty byli respondenti rozdělení podle dvou kritérií. První kritérium bylo podle pohlaví na 18 chlapců a 26 děvčat, druhé na základě výsledků dotazníku motivace MPAM-R na více motivované a méně motivované, podle mediánu na 22 a 22 respondentů. Z výsledků vyplývá, že žáci neplní pohybová doporučení pro intenzivní a střední zátěž avšak doporučení pro chůzi plní alespoň polovina z nich. Chlapci plní v průměru za týden více MET-min než dívky. Více motivovaní k pohybovým aktivitám plní více MET-min/týden než méně motivovaní.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze the structure and level of physical activity and inactivity of students at high school and college in Rokycany. Base for this analysis was measured the week of 5. 5. 2014 to 11. 5. 2014. For this research were selected 44 students from two classes of high school and college in Rokycany aged 17-19 years. Participants of this research were divided into two criteria. The first criterion was then divided according to sex 18 boys and 26 girls. Furthermore, second criterion was divided according to the result of the motivation's questionnaire Mpam-R to according the level of the motivation to more or less motivate by a median of 22 and 22 respondents. The results indicate that students fail to comply with the recommendations for vigorous physical moderate load and recommendations for walking but perform at least half of them. Boys play in a week on average more MET-min than girls. The more motivated students perform physical activities more MET-min / week than the less motivated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Routova T..pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-ROUTOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce123,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-ROUTOVA T. OP.pdfPosudek oponenta práce159,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ROUTOVA T..pdfPrůběh obhajoby práce44,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.