Title: Návrh a realizace pohybově sportovního dopoledne pro žáky 1. stupně na základní škole.
Other Titles: A plan and realization of a sports morning for pupils of first degree of primary school.
Authors: Kozáková, Jana
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20002
Keywords: pohybové činnosti;soutěž;spolupráce;žáci 1. stupně základní školy;návrh;realizace
Keywords in different language: physical activities;competition;cooperation;pupils at first degree of primary school;proposal;realization
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a realizací sportovně pohybového dopoledne na základní škole. Pojednává o cíli vybrat vhodná a zábavná stanoviště, která pomohou přiblížit sport a soutěže všem žákům prvního stupně. První teoretická část se zabývá charakteristikou mladšího školního věku a charakteristikou Bolevecké základní školy, Plzeň. Druhá část se zabývá návrhem stanovišť, organizací a následnou realizací na Bolevecké základní škole, Plzeň.
Abstract in different language: This thesis pursues a plan and a realization of sports morning intended for pupils at the first degree of primary school. The goal of this project is to familiarize pupils at the first degree of primary school with sport and competition by means of suitably selected and entertaining tasks. The first theoretical part deals with the characteristics of primary school age and the characteristics of Bolevec Primary School, Plzeň. The second part deals with the plan and the subsequent realization of the project at Bolevec Primary School, Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozakova Jana - Diplomova prace.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KOZAKOVA J. VP.pdfPosudek vedoucího práce215,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KOZAKOVA J. OP.pdfPosudek oponenta práce218,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KOZAKOVA J..pdfPrůběh obhajoby práce46,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.