Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakeš, Tomáš
dc.contributor.authorMálek, Miroslav
dc.contributor.refereeFilipi, Zbyněk
dc.date.accepted2015-06-04
dc.date.accessioned2016-03-15T09:03:07Z-
dc.date.available2013-12-05cs
dc.date.available2016-03-15T09:03:07Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-10
dc.identifier59951
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20039
dc.description.abstractPráce si kladla za úkol vytvořit elektronický výukový materiál, který bude sloužit jako pomůcka pro výuku práce v tabulkových kalkulátorech na základních a středních školách, zejména pak v mimořádných situacích, které mohou při výuce nastat. Tyto mimořádné situace jsme nejprve v úvodu uvedli a popsali. Následně jsme analyzovali rámcový vzdělávací program a vybrané školní vzdělávací programy, abychom zjistili konkrétní vzdělávací obsah tematické oblasti práce s tabulkovými kalkulátory. Na základě výsledků této analýzy jsme stanovili obsah, strukturu a vzdělávací cíle elektronického výukového materiálu, který jsme následně vytvořili a představili. Kurz byl v závěru ověřen na žácích střední školy. Na základě výsledků tohoto ověření můžeme říci, že kurz naplňuje předem stanovené cíle a tudíž je možné jej použít jako pomůcku při výuce práce v tabulkových kalkulátorech na základních a středních školách.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttabulkový kalkulátorcs
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs
dc.subjectškolní vzdělávací programcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectelektronický výukový materiálcs
dc.titleElektronický výukový materiál pro přestupující žáky ZŠ v oblasti tabulkových kalkulátorůcs
dc.title.alternativeElectronic educational materials for those switching primary school pupils in spreadsheetsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis was to create electronic teaching materials which can be used as a teaching aid for work in spreadsheets at elementary and secondary schools, especially in extraordinary situations, which can occur during lessons. The first part of the thesis gives a description of such situations. Further on, the thesis brings a survey of the school educational program framework as well as of chosen school educational programs to define specific educational content of the discipline of spreadsheet work. Based on the results of this analysis, we have defined the content, the structure, and the educational aims of the electronic teaching material which we then created and introduced. Finally, we tested the educational materials with secondary school students. Following the results, we can claim that the course meets the given goals. Therefore, it can be used as a teaching aid for work with spreadsheets at elementary and secondary schools.en
dc.subject.translatedspreadsheeten
dc.subject.translatedgeneral educational programen
dc.subject.translatedschool educational programen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedelectronic educational materialsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Malek.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_hodnoceni_vedouci_malek.pdfPosudek vedoucího práce234,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Malek_DP_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce203,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Malek protokol106.pdfPrůběh obhajoby práce197,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.