Název: Faktory životní spokojenosti obyvatel domova pro seniory v Klatovech
Další názvy: Factors of living satisfaction of inhabitants in house for retired people in Klatovy
Autoři: Černá, Věra
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2008
Klíčová slova: stáří;stárnutí;spokojenost seniorů;Standardy kvality sociálních služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: old age;aging;satisfaction of seniors;Quality standards of social services
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá "Faktory životní spokojenosti obyvatel domova pro seniory v Klatovech" a je rozdělena do dvou částí, které se skládají z jednotlivých kapitol. Teoretická část práce vysvětluje pojmy stárnutí, stáří a jejich rozdělení. Praktická část diplomové práce se zabývala zjišťováním, zda jsou v Domově pro seniory dodržovány standardy kvality, a zda jsou klienti domova spokojeni, dále pak jaké doprovodné služby jsou ve výše uvedeném zařízení poskytovány.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation engages in topic "Factors of living satisfaction of inhabitants in house for retired people in Klatovy" and it is divided in two parts which are composed from particular chapters. Theoretical part of the work explains and divides the terms of aging and old age. Practical parf of dissertation finds out if in Retirement home the standards of quality are kept or which accompanying services are provided and whether the clients of house for retired people are satisfied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - V. Cerna.pdfPlný text práce712,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna - oponent.pdfPosudek oponenta práce476,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce88,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.