Název: Právní pomoc ve styku s cizinou
Další názvy: Judicial cooperation in civil matters
Autoři: Tupá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Růžička, Květoslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20081
Klíčová slova: mezinárodní právo soukromé;civilní právo procesní;právní pomoc ve styku s cizinou;doručování;dokazování
Klíčová slova v dalším jazyce: international private law;civil law procedure;legal assistance in relations with foreign countries;delivery;evidence
Abstrakt: Právní pomoc ve styku s cizinou představuje mnoho instrumentů. Tato práce je zaměřena zejména na téma doručování soudních a mimosoudních písemností a provádění důkazů. Cílem práce je dokumentovat úpravu těchto institutů ve čtyřech samostatných kapitolách, které pokrývají českou úpravu, mezinárodní smlouvy, evropské právo procesní a dvoustranné smlouvy.
Abstrakt v dalším jazyce: The notion of judicial cooperation in civil matters can count many instruments. The thesis is particularly focused on cross-border service of judicial and extrajudicial documents and transmission of evidence. The purpose of the thesis is to compare the provisions of the Czech law, the international treaties, the law of the European Union and bilateral treaties in four separate chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tupa.pdfPlný text práce761,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Tupa vedouci.pdfPosudek vedoucího práce476,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Tupa-oponent.pdfPosudek oponenta práce774,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Tupa.pdfPrůběh obhajoby práce546,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.