Title: Vývoj československé státnosti 1918-1938
Other Titles: The Development of Czechoslovak statehood 1918 - 1938
Authors: Richtrová, Petra
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20087
Keywords: státnost;ústava;odboj;versailleský mír;válka;hranice;mírové smlouvy;mnichovská dohoda;veřejná správa;revoluce
Keywords in different language: statehood;constitution;revolt;versailles peace;war;borders. peace treaties;munich agreement;public administration;revolution
Abstract: Tato diplomová práce s názvem "Vývoj československé státnosti 1918 1938" je členěna do šesti kapitol charakterizujících významné události této doby, jež měly vliv na utváření naší státnosti a je ukončena obrázky, které pomohou potencionálnímu čtenáři přiblížit dobovou atmosféru První republiky.
Abstract in different language: This thesis "The Development of Czechoslovak statehood in the years 1918 - 1938" is divided into six chapters describing the major events this period that influenced the formation of our statehood and it concludes with images that will help potential readers imagine the atmosphere of that period ofthe First Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Petra Richtrova.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP - Richtrova Petra.pdfPosudek vedoucího práce40,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OP - Richtrova Petra.pdfPosudek oponenta práce40,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pr - Richtrova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce37,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.