Title: Právní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právu
Other Titles: Legal regulation of the use of alcohol and other addictive drugs in Islamic law and the law of Islamic republic of Iran
Authors: Váchal, Vladimír
Advisor: Bezoušková, Lenka
Referee: Šejvl, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20114
Keywords: alkohol;návykové látky;Korán;sunna;Írán;prameny práva;Blízký východ;fatwa
Keywords in different language: alcohol;addictive drugs;Koran;sunnah;Iran;sources of law;Middle east;fatwa
Abstract: Práce podává základní náhled na islámské právo se specializací na islámské právo v trestní oblasti. Hlavní problematikou, která je řešena je právní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právu. Práce se nesnaží nabídnout jakousi komparaci těchto dvou právních úprav, ba naopak, jedná se o podrobný přehled úpravy islámského práva obecně a íránského práva v dané problematice.
Abstract in different language: The work gives insights into Islamic law, specializing in Islamic law in criminal matters. The main issue being addressed is the regulation of alcohol and addictive drugs in the Islamic and Iranian law. The work does not attempt to offer some sort of comparison of these two laws, on the contrary, it is a detailed overview of the treatment of Islamic law in general and Iranian law in the field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vachal_Vladimir_FPR.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vachal_DP_2015.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Sejvl - oponentsky posudek Vachal.docxPosudek oponenta práce29,37 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-obhajoba Vachal.pdfPrůběh obhajoby práce342,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.