Název: Právní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právu
Další názvy: Legal regulation of the use of alcohol and other addictive drugs in Islamic law and the law of Islamic republic of Iran
Autoři: Váchal, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Bezoušková, Lenka
Oponent: Šejvl, Michal
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20114
Klíčová slova: alkohol;návykové látky;Korán;sunna;Írán;prameny práva;Blízký východ;fatwa
Klíčová slova v dalším jazyce: alcohol;addictive drugs;Koran;sunnah;Iran;sources of law;Middle east;fatwa
Abstrakt: Práce podává základní náhled na islámské právo se specializací na islámské právo v trestní oblasti. Hlavní problematikou, která je řešena je právní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právu. Práce se nesnaží nabídnout jakousi komparaci těchto dvou právních úprav, ba naopak, jedná se o podrobný přehled úpravy islámského práva obecně a íránského práva v dané problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: The work gives insights into Islamic law, specializing in Islamic law in criminal matters. The main issue being addressed is the regulation of alcohol and addictive drugs in the Islamic and Iranian law. The work does not attempt to offer some sort of comparison of these two laws, on the contrary, it is a detailed overview of the treatment of Islamic law in general and Iranian law in the field.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Vachal_Vladimir_FPR.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Vachal_DP_2015.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Sejvl - oponentsky posudek Vachal.docxPosudek oponenta práce29,37 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Vachal.pdfPrůběh obhajoby práce342,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.