Title: Příprava a realizace outdoorového závodu smíšených dvojic pro veřejnost
Other Titles: Preparing and realization public outdoor race mixed couple
Authors: Kulhavý, Tomáš
Advisor: Krásný, Pavel
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2012
Keywords: outdoorový závod;příprava a realizace projektu;extrémní závod
Keywords in different language: outdoor race;Preparing and realization;extrem race
Abstract: Cílem projektu Erzgebirge Trophy bylo připravit a zorganizovat extrémní outdoorový závod dvojic pro veřejnost. Zaměřil jsem se hlavně na získání teoretických a praktických zkušeností. Teoretické a praktické zkušenosti jsem následně uplatňoval v praxi.
Abstract in different language: The aim of project Erzgebirge Trophy was preparing and organizing of extreme outdoor race for cuples for public. I focused manly on practice and theoretic experiences. For passing main point I had to devided this work in a few parts. Theoretic and practical experiences which I had learnt on the universtity of sport and I used in thesis and practice. Because I was preparing this project long time it passed all points which were expecting. The Project Erzgebirge Trophy will continue in next years, in summer and winter season as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulhavy Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFView/Open
KULHAVY VP.tifPosudek vedoucího práce6,89 MBTIFFView/Open
KULHAVY OP.tifPosudek oponenta práce8,67 MBTIFFView/Open
KULHAVY.tifPrůběh obhajoby práce3,48 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.