Title: Specializovaná gymnastická průprava pro 1. stupeň ZŠ- videoprogram
Other Titles: Specialist preparation for the 1st Gymnastics Primary School- video program
Authors: Mrázová, Barbora
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2014
Keywords: gymnastika;průprava;videoprogram;mladší školní věk
Keywords in different language: gymnastics;training;video program;primary school
Abstract: V bakalářské práci se zabývám vytvořením zásobníku cviků, které jsou součástí jednotlivých gymnastických průprav, které by se měly využívat na 1. stupni základní školy. Specializovaná průprava by měla být základem pro další zvládnutí a správné provedení obtížnějších cvičebních tvarů.
Abstract in different language: The thesis deals with creating a stack of exercises that are part of the individual gymnastic training, which should be used to 1 primary school.This work should be the basis for further design and proper management of difficult forms of exercise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPECIALIZOVANA GYMNASTICKA PRUPRAVA.pdfPlný text práce288,26 kBAdobe PDFView/Open
MRAZOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce972,7 kBAdobe PDFView/Open
MRAZOVA OP.pdfPosudek oponenta práce907,4 kBAdobe PDFView/Open
MRAZOVA.pdfPrůběh obhajoby práce28,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.