Název: Specializovaná gymnastická průprava pro 1. stupeň ZŠ- videoprogram
Další názvy: Specialist preparation for the 1st Gymnastics Primary School- video program
Autoři: Mrázová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2014
Klíčová slova: gymnastika;průprava;videoprogram;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: gymnastics;training;video program;primary school
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám vytvořením zásobníku cviků, které jsou součástí jednotlivých gymnastických průprav, které by se měly využívat na 1. stupni základní školy. Specializovaná průprava by měla být základem pro další zvládnutí a správné provedení obtížnějších cvičebních tvarů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with creating a stack of exercises that are part of the individual gymnastic training, which should be used to 1 primary school.This work should be the basis for further design and proper management of difficult forms of exercise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SPECIALIZOVANA GYMNASTICKA PRUPRAVA.pdfPlný text práce288,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MRAZOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce972,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MRAZOVA OP.pdfPosudek oponenta práce907,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MRAZOVA.pdfPrůběh obhajoby práce28,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.