Název: Operativně pátrací prostředky
Další názvy: Operative and investigative means
Autoři: Lošonská, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20140
Klíčová slova: operativně pátrací prostředky;trestní řád;trestní řízení;předstíraný převod;sledování osob a věcí;použití agenta;organizovaný zločin
Klíčová slova v dalším jazyce: operative and investigative means;criminal procedure;criminal proceeding;sham transfer;surveillance of persons and things;the use of agent;organized crime
Abstrakt: Tématem této diplomové práce jsou operativně pátrací prostředky, které jsou v našem trestním právu poměrně novým institutem. Do trestního práva procesního byly zakotveny novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb. Cílem této diplomové práce je obsáhnout problematiku operativně pátracích prostředků dle aktuální zákonné úpravy, popsat a systematicky objasnit operativně pátrací prostředky a jejich použití v trestním řízení a také definovat veškeré související pojmy a problémy, které mohou při použití operativně pátracích prostředků vznikat.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis Operative and Investigative Means deals with instruments of criminal proceeding provided in § 158b till § 158e Criminal Procedure Code no. 141/1961. These are a relatively new instruments in the fight against organized crime. Operative and investigative means were enshrined in the criminal law by the major amendment of Criminal Procedure Code in 2001. The aim of this thesis is to cover the issue of operative and investigative means according to current law, to describe and systematically clarify the operative means and their use in criminal proceedings, and also define all related concepts and problems that can arise from the use of operative and investigative means.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Losonska Kristyna.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Losonska_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce60,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Losonska_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce43,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Losonska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.