Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKybic, Petr
dc.contributor.authorLošonská, Kristýna
dc.contributor.refereeStočesová, Simona
dc.date.accepted2015-05-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:34Z-
dc.date.available2014-05-16cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:34Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier61826
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20140
dc.description.abstractTématem této diplomové práce jsou operativně pátrací prostředky, které jsou v našem trestním právu poměrně novým institutem. Do trestního práva procesního byly zakotveny novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb. Cílem této diplomové práce je obsáhnout problematiku operativně pátracích prostředků dle aktuální zákonné úpravy, popsat a systematicky objasnit operativně pátrací prostředky a jejich použití v trestním řízení a také definovat veškeré související pojmy a problémy, které mohou při použití operativně pátracích prostředků vznikat.cs
dc.format74 s. (136 620 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoperativně pátrací prostředkycs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjectpředstíraný převodcs
dc.subjectsledování osob a věcícs
dc.subjectpoužití agentacs
dc.subjectorganizovaný zločincs
dc.titleOperativně pátrací prostředkycs
dc.title.alternativeOperative and investigative meansen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis Operative and Investigative Means deals with instruments of criminal proceeding provided in § 158b till § 158e Criminal Procedure Code no. 141/1961. These are a relatively new instruments in the fight against organized crime. Operative and investigative means were enshrined in the criminal law by the major amendment of Criminal Procedure Code in 2001. The aim of this thesis is to cover the issue of operative and investigative means according to current law, to describe and systematically clarify the operative means and their use in criminal proceedings, and also define all related concepts and problems that can arise from the use of operative and investigative means.en
dc.subject.translatedoperative and investigative meansen
dc.subject.translatedcriminal procedureen
dc.subject.translatedcriminal proceedingen
dc.subject.translatedsham transferen
dc.subject.translatedsurveillance of persons and thingsen
dc.subject.translatedthe use of agenten
dc.subject.translatedorganized crimeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Losonska Kristyna.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Losonska_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce60,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Losonska_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce43,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Losonska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.