Title: Postavení státního zástupce v trestním řízení
Other Titles: Status of the Public Prosecutor in criminal proceeding
Authors: Ullíková, Veronika
Advisor: Baxa, Josef
Referee: Tlapák Navrátilová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20149
Keywords: státní zástupce;státní zastupitelství;trestní řízení;postavení a působnost státního zástupce
Keywords in different language: public prosecutor;public prosecution office;criminal proceeding;status and activities of public prosecutor
Abstract: Diplomová práce s tématem Postavení státního zástupce v trestním řízení se snaží komplexně zobrazit platnou právní úpravu postavení a činnosti státního zástupce v jeho nejdůležitější roli, trestním řízení. Cílem práce je podat ucelený obraz státního zastupitelství v České republice. V práci začínám historií státního zastupitelství, dále je zde právní zakotvení a základní zásady. Hlavní kapitolou je pak kapitola třetí, která podrobně rozebírá postavení státního zástupce v jednotlivých fázích trestního řízení a oprávnění, kterými v těchto fázích disponuje. Krátké kapitoly jsou věnovány mimotrestní působnosti a návrhu nového zákona o státním zastupitelství.
Abstract in different language: This master´s thesis with its title Status of the Public Prosecutor in criminal proceeding attemps to fully describe the valid legal basis for the status and activities of a public prosecutor in his most important function, criminal procedure. The aim of this thesis is to create a comprehensive picture of the public prosecutor´s office in the Czech republic. I started with the history of prosecution then there is a legal regulation and fundamental legal principles. The main section is the third chapter analyses in detail the role of the public prosecutor in each stage of criminal procedure as well as the authorities that he possesses. Short parts look into a non-criminal areas of activity of the public prosecutor and into a new proposal for public prosecution office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ullikova_DP.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ullikova_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce50,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ullikova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce74,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ullikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce68,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.