Název: Posilování břišních svalů v tréninkovém procesu vodního póla (interaktivní DVD)
Další názvy: Exercising of Abdominal Muscles in a Water Polo Training Process
Autoři: Wiesnerová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2022
Klíčová slova: břišní svalstvo;hluboký stabilizační systém páteře;dolní zkřížený syndrom
Klíčová slova v dalším jazyce: abdominal muscles;deep spinal stabilization system;lower crossed syndrome
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problematice oslabených břišních svalů, které jsou v dnešním hypokinetickém způsobu života stále častějším tématem. Stěžejním je pochopení všech souvislostí vztahujících se k pohybovému systému, především hlubokému stabilizačnímu systému páteře a svalových dysbalancí. Oslabené břišní svaly přispívají k dolnímu zkříženému syndromu a tím špatné fixaci pánve během plaveckých pohybů. Multimediální DVD slouží jako učební pomůcka a inspirace nejen studentům tělesné výchovy, učitelům, sportovcům a trenérům, ale i široké nesportující populaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of weakened abdominal muscles, which in today?s hypo kinetic lifestyle represent an on repeated issue. Principal is the understanding of all attributes regarding the mobility system, above all the deep stabilization spinal system, and muscle disbalances. Weakened abdominal muscles contribute to the lower crossed syndrome and thereby to an incorrect fixation of the pelvis during swim-moves. The multimedia DVD serves as a didactic device and inspiration not only to physical education students, teachers, athletes and coaches, but also to the general public which does not do sports.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Wiesnerova_BP_2012.pdfPlný text práce336,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
WIESNEROVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,68 MBTIFFZobrazit/otevřít
WIESNEROVA OP.tifPosudek oponenta práce7,18 MBTIFFZobrazit/otevřít
WIESNEROVA.tifPrůběh obhajoby práce2,27 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2022

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.