Title: Posilování břišních svalů v tréninkovém procesu vodního póla (interaktivní DVD)
Other Titles: Exercising of Abdominal Muscles in a Water Polo Training Process
Authors: Wiesnerová, Eliška
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2022
Keywords: břišní svalstvo;hluboký stabilizační systém páteře;dolní zkřížený syndrom
Keywords in different language: abdominal muscles;deep spinal stabilization system;lower crossed syndrome
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice oslabených břišních svalů, které jsou v dnešním hypokinetickém způsobu života stále častějším tématem. Stěžejním je pochopení všech souvislostí vztahujících se k pohybovému systému, především hlubokému stabilizačnímu systému páteře a svalových dysbalancí. Oslabené břišní svaly přispívají k dolnímu zkříženému syndromu a tím špatné fixaci pánve během plaveckých pohybů. Multimediální DVD slouží jako učební pomůcka a inspirace nejen studentům tělesné výchovy, učitelům, sportovcům a trenérům, ale i široké nesportující populaci.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of weakened abdominal muscles, which in today?s hypo kinetic lifestyle represent an on repeated issue. Principal is the understanding of all attributes regarding the mobility system, above all the deep stabilization spinal system, and muscle disbalances. Weakened abdominal muscles contribute to the lower crossed syndrome and thereby to an incorrect fixation of the pelvis during swim-moves. The multimedia DVD serves as a didactic device and inspiration not only to physical education students, teachers, athletes and coaches, but also to the general public which does not do sports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiesnerova_BP_2012.pdfPlný text práce336,96 kBAdobe PDFView/Open
WIESNEROVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,68 MBTIFFView/Open
WIESNEROVA OP.tifPosudek oponenta práce7,18 MBTIFFView/Open
WIESNEROVA.tifPrůběh obhajoby práce2,27 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.