Title: Lyžování zrakově postižených sportovců
Other Titles: Skiing visually impaired athletes
Authors: Pešek, Adam
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2024
Keywords: lyžování zrakově postižených sportovců;lyžování handicapovaných;zrakové vady;zrakově postižení
Keywords in different language: skiing visually impaired athletes;visual defects;visually impaired
Abstract: Cílem práce bylo seznámit společnost s problematikou alpského lyžování zrakově postižených. V teoretické části se zaměřuji na pravidla, způsoby jízdy a historii lyžování zrakově handicapovaných. Uvádím také klasifikace zrakových vad a některá zraková onemocnění. Dále představuji naší nejúspěšnější lyžařku Annu Kulíškovou, která se také podílela na praktické části práce, ve které jsou uvedeny ukázky cviků vhodných pro zrakově postižené jedince.
Abstract in different language: The aim ofthe work is to acquaint society with theis sue of skiing visually impaired athletes.Thetheoretical part isfocused on therules, methods and history of skiing visually impaired people.In the work the classification of visual defects and some visual impairments are also mentioned.The practical part is concerned with some samples of exercises, which are suitable fo rvisually challenged people.While creating the practical part I cooperated with Anna Kulíšková, who is our most successful skier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adam BP.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
PESEK VP.pdfPosudek vedoucího práce88,31 kBAdobe PDFView/Open
PESEK OP.pdfPosudek oponenta práce117,03 kBAdobe PDFView/Open
PESEK.pdfPrůběh obhajoby práce29,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.