Název: Lyžování zrakově postižených sportovců
Další názvy: Skiing visually impaired athletes
Autoři: Pešek, Adam
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2024
Klíčová slova: lyžování zrakově postižených sportovců;lyžování handicapovaných;zrakové vady;zrakově postižení
Klíčová slova v dalším jazyce: skiing visually impaired athletes;visual defects;visually impaired
Abstrakt: Cílem práce bylo seznámit společnost s problematikou alpského lyžování zrakově postižených. V teoretické části se zaměřuji na pravidla, způsoby jízdy a historii lyžování zrakově handicapovaných. Uvádím také klasifikace zrakových vad a některá zraková onemocnění. Dále představuji naší nejúspěšnější lyžařku Annu Kulíškovou, která se také podílela na praktické části práce, ve které jsou uvedeny ukázky cviků vhodných pro zrakově postižené jedince.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim ofthe work is to acquaint society with theis sue of skiing visually impaired athletes.Thetheoretical part isfocused on therules, methods and history of skiing visually impaired people.In the work the classification of visual defects and some visual impairments are also mentioned.The practical part is concerned with some samples of exercises, which are suitable fo rvisually challenged people.While creating the practical part I cooperated with Anna Kulíšková, who is our most successful skier.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Adam BP.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PESEK VP.pdfPosudek vedoucího práce88,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PESEK OP.pdfPosudek oponenta práce117,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PESEK.pdfPrůběh obhajoby práce29,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.