Title: Manipulační kolejový vozík pro výrobní závod
Other Titles: Handling line truck for manufacturing plant
Authors: Barna, Dmytro
Advisor: Kořínek, Jiří
Referee: Gorschenek, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20275
Keywords: kolejová doprava;kolejový vozík;rám;plošina;podvozek;nakupované komponenty;cad.
Keywords in different language: rail transport;line truck;frame;platform;chassis;purchased components;cad.
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulačního kolejového vozíku, včetně vybraných nakupovaných komponent. Obsahuje také model vozíku, popis jednotlivých časti a vytvoření výkresové dokumentace. Přínosem této práce je vznik plně funkčního zařízení včetně jeho ceny.
Abstract in different language: This bachelor work contains engineering design of handling line truck, including all purchased components. It also contains model of truck, description of individual parts and creation of drawing documentation. Benefit of this work is creation of a fully functional device, including price.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BARNA_Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Barna - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce735,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Barna - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce922,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Barna.pdfPrůběh obhajoby práce281,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.