Název: Vznik, vývoj a současná podoba radiového orientačního běhu v České republice
Další názvy: The origination, development and current state of the radio orienteering in the Czech republic
Autoři: Kuncová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2028
Klíčová slova: rádiový orientační běh;hon na lišku;3 MHz;5 MHz;144 MHz;přijímač;vysílač
Klíčová slova v dalším jazyce: radioorienteering;fox hunting;3 MHz;5 MHz;144 MHz;receiver;transmitter
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je seznámit s rádiovým orientačním během a jeho vývojem širokou veřejnost a lidi začínající s tímto sportem, přičemž zajímavé informace by v ní měli nalézt i lidé věnující se rádiovému orientačnímu běhu několik let. Tato bakalářská práce nás seznamuje s postavením rádiového orientačního běhu v ČR. Následně je popsán průběh závodu v rádiovém orientačním běhu spolu s platnými pravidly a způsoby zaměřování v pásmu 3,5 MHz a 144 MHz. V další části je přiblížen vývoj rádiového orientačního běhu, od doby honu na lišku po současnost, spolu s vývojem přijímačů a konec této části nás informuje o konaných mistrovstvích Evropy a světa a úspěších našich reprezentantů na nich. Následující část představuje problematiku taktické a technické přípravy v rádiovém orientačním běhu a předkládá možný plán soustředění zaměřeného na taktickou a technickou přípravu rádioorientačních běžců. V diskuzi se zabývám rozdíly v technické přípravě u orientačního běhu a rádiového orientačním běhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to present radioorienteering (ARDF) and its development to the public, especially to people beginning in this sport. I believe that also people involved in ARDF for longer time may find this work interesting. The first part presents the position of radioorienteering in Czech Republic and analyzes the ARDF race together with the ARDF Rules and principles of direction finding in 3,5 MHz and 144 MHz band. Following part analyzes the development of ARDF from the historical beginnings of "fox-hunting" to present and gives brief overview of the World and European Championships and superb performance of Czech sportsmen. The last part presents the tactical and technical training in ARDF and the plan of the training camp focused to the tactical and technical preparation of ARDF runners. The differences between orienteering and radioorienteering trainings are also discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Eliska Kuncova.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUNCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUNCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUNCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce33,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.