Title: Vznik, vývoj a současná podoba radiového orientačního běhu v České republice
Other Titles: The origination, development and current state of the radio orienteering in the Czech republic
Authors: Kuncová, Eliška
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2028
Keywords: rádiový orientační běh;hon na lišku;3 MHz;5 MHz;144 MHz;přijímač;vysílač
Keywords in different language: radioorienteering;fox hunting;3 MHz;5 MHz;144 MHz;receiver;transmitter
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit s rádiovým orientačním během a jeho vývojem širokou veřejnost a lidi začínající s tímto sportem, přičemž zajímavé informace by v ní měli nalézt i lidé věnující se rádiovému orientačnímu běhu několik let. Tato bakalářská práce nás seznamuje s postavením rádiového orientačního běhu v ČR. Následně je popsán průběh závodu v rádiovém orientačním běhu spolu s platnými pravidly a způsoby zaměřování v pásmu 3,5 MHz a 144 MHz. V další části je přiblížen vývoj rádiového orientačního běhu, od doby honu na lišku po současnost, spolu s vývojem přijímačů a konec této části nás informuje o konaných mistrovstvích Evropy a světa a úspěších našich reprezentantů na nich. Následující část představuje problematiku taktické a technické přípravy v rádiovém orientačním běhu a předkládá možný plán soustředění zaměřeného na taktickou a technickou přípravu rádioorientačních běžců. V diskuzi se zabývám rozdíly v technické přípravě u orientačního běhu a rádiového orientačním běhu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to present radioorienteering (ARDF) and its development to the public, especially to people beginning in this sport. I believe that also people involved in ARDF for longer time may find this work interesting. The first part presents the position of radioorienteering in Czech Republic and analyzes the ARDF race together with the ARDF Rules and principles of direction finding in 3,5 MHz and 144 MHz band. Following part analyzes the development of ARDF from the historical beginnings of "fox-hunting" to present and gives brief overview of the World and European Championships and superb performance of Czech sportsmen. The last part presents the tactical and technical training in ARDF and the plan of the training camp focused to the tactical and technical preparation of ARDF runners. The differences between orienteering and radioorienteering trainings are also discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Eliska Kuncova.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
KUNCOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
KUNCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
KUNCOVA.pdfPrůběh obhajoby práce33,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.