Název: Přední kapotový zámek - double pull koncept
Další názvy: Front hood latch - Double pull concept
Autoři: Cibulka, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Hudec, Zdeněk
Oponent: Jaeger, Richard
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20282
Klíčová slova: automobily;kapota;design;zámek;pružiny;plech;cad;fem;optimalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: cars;hood;design;latch;springs;plates;cad;fem;optimalization
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh předního kapotového zámku s funkcí double pull, na kterém jsou provedeny návrhy jednotlivých komponent, toleranční a funkční analýzy a pevnostní výpočty.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work contains a design proposal of a front hood latch double pull system. In elaborated thesis are handled proposals of componenets, tolerance and functional analysis and strength calculations of the whole asembly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vojtech_Cibulka.pdfPlný text práce14,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Cibulka - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce833,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Cibulka - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Cibulka.pdfPrůběh obhajoby práce329,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.