Title: Návrh vhodné geometrie a dimenzování těsnícího rozhraní typu kov-kov dvou dílů v palivovém systému benzínového spalovacího motoru
Other Titles: Design of an applicable geometry and dimensioning of a sealing interface two parts in a fuel system of petrol engine
Authors: Hála, Filip
Advisor: Lašová, Václava
Referee: Kafka, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20289
Keywords: těsnící rozhraní;palivový systém;fem analýza;optimalizace montážních parametrů
Keywords in different language: sealing interface;fuel system;fem analyze;optimization of assembling parameters
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice utěsnění dvou dílů v palivovém systému automobilu. Na základě požadavků je zpracována analýza těsnícího spoje typu kov-kov, který je standardně používán společností Robert Bosch spol. s.r.o. Na základě výsledků analýzy jsou optimalizovány montážní parametry spoje. Nakonec je zpracován obecný postup s doporučeními při návrhu těsnícího spoje typu kov-kov.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with topic of sealing two parts in a fuel system of car. According to requirement the sealing interface type steel-steel was analyzed. This sealing interface is used by company Robert Bosch spol. s.r.o. According to analyze the new assembling parameters were suggested. Finally the common process of design of sealing interface type steel-steel was made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Hala_ut.pdfPlný text práce7,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hala - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce776,21 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hala - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce763 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hala.pdfPrůběh obhajoby práce285,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.