Title: Modelování a simulace motocyklů a jejich komponent
Other Titles: Modelling and simulation of motorcycles and their components
Authors: Florian, Pavel
Advisor: Čermák, Roman
Referee: Hynčík, Luděk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20300
Keywords: MBS;MATLAB;motocykl;dynamika;MKP;ADAMS
Keywords in different language: MBS;MATLAB;motorcycle;dynamics;FEM;ADAMS
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou matematického modelování motocyklů. Byl vyvinut vlastní matematický model motocyklu, který byl následně verifikován díky komerčnímu systému ADAMS. Výsledky dynamických simulací jsou vstupem pro pevnostní ověření rámu a následnou topologickou optimalizaci, ze které plynnou konstrukční úpravy rámu.
Abstract in different language: This thesis deals with mathematical modelling of motorcycles. A multibody mathematical model was developed and then verified thanks to ADAMS. Results of dynamic simulations are used as inputs for boundary conditions of frame FEM simulation and following topology optimization which results in modifications of the frame design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Florian_DP.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Florian - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce766,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Florian - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce476,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Florian.pdfPrůběh obhajoby práce300,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.